Personvernerklæring

Status: 22. juli 2021

Innehållsöversikt

Ansvarig person

Blitzgewitter Steinburg e.V.

På Bahndamm 12

25560 Schenefeld

Mobil: +49 172 5435864
Legg ut: info@blitzgewitter.com

Auktoriserade representant: Christian Radtke.

E-postadresse: info@blitzgewitter.com .

Trykk: www.blitzgewitter.com.

Översikt över behandling

.
Jeg er ikke informert om hvilke typer oppdateringer som er gjort og endret med behandlinger fra registreringsdatoen.

Type opplysninger som behandlet

 • Inventory grouper (f.eks. navn, adresser).
 • Innehållsdata (f.eks. opplysninger i nettskjema).
 • Kontaktuppgifter (f.eks. e-post, telefonnummer).
 • Metadata / kommunikasjonsdata (f.eks. forbedrer informasjon, IP -adresse).
 • Brukningsuppgifter (f.eks. besökta nettsteder, interesse for innhold, åtkomsttider).
 • Avtalsuppgifter (f.eks. föremål för avtalet, villkor, Kundategori).
 • Betalningsuppgifter (f.eks. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik).

Kategorier av registrerte

.

 • Affære og avtalepartner.
 • Kommunikasjonspartner.
 • Medlemmar.
 • Brukere (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av onlinetjänster).

Treat syfte med

.

 • Förmedling av vår onlinetjänst og brukerarupplevelse.
 • Converteringsmätning (mätning av markedsföringsverksamhetens effectiveitet).
 • Direktmarknadsföring (f.eks. via e-post eller post).
 • Tilbakemelding (f.eks. innsamling av tilbakemeldinger via ett online skjema).
 • Marknadsföring.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Profilering av brukerarrelaterad informasjon (skape brukerprofiler).
 • Remarketing.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Förmedling avtalstjänster och kundeservice.
 • Hantera og svara på förfrågningar.
 • Targeting (fastställande av målgrupper som er relevant for marknadsföringsändamål eller för annat innehåll).

Relevant rettslig grunn

.
Nedan følger en oversikt över de rättsliga grunderna i GDPR som ligger til grunn for vår behandling av personoppgifter. Observera att utover bestämmelserna i GDPR kan nasjonale dataskyddsbestämmelser gjelder i ditt eller vårt hjemland. Om mer spesifikk rättsliga grunder är relevant i enskilda fall kommer vi til å informere deg om disse i dataskyddsförklaringen.

 • Samtycke (artikkel 6.1 s. 1 lit. a. GDPR) – Registratoren må registreres hos samtycke til behandling av personoppgifter som rör honom eller henne för ett eller flere spesifika ändamål </li >.
 • Avtalsuppfyllelse och förfrågningar inför avtal (artikkel 6.1 s. 1 lit. b. GDPR) – Treating är nödvendet för att fullgöra ett avtal i hvilket den registrerade är del eller för att genomføre tiltak innføre som vidtagits på den registrerades begäran.
 • Skydd av vitala interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. d. DSGVO) – Behandlinger er nødvendige for skydda den registrerades eller andre fysiske personer vitala interesser.
 • Rättmätiga interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit.f. Grundläggande rättigheter och friheter som bruker beskyttelse av personoppgifter.

Nationella dataskyddsbestämmelser i Tyskland : Utover dataskyddsbestämmelserna i den generelle dataskyddsförordningen gjelder nasjonale bestemmelser for dataskydd i Tyskland. Disse omfattende spesifikasjonene om beskyttelse mot misbruk av personoppgifter ved databehandling (Federal Data Protection Act – BDSG). BDSG inneholder spesielt spesielle bestemmelser om råd til informasjon, råd til radering, råd til innleveringer, behandling av spesielle kategorier av personoppgifter, behandling for andre endamål og överföring, inkludert automatiserte beslutninger i individuelle saker, inkludert profilering. Ytterligere datahåndteringsforskrifter for anställningsförhållanden (§ 26 BDSG), spesielt når det gjelder opprättande, praktiske eller avslutning av anställningsförhållanden, inkludert arbeidstagarnas samtycke. I tillegg kan de individuelle delstaternas dataskyddslagar gjelde.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar den tekniske teknologien og organisatoriske tiltakene i henhold til de rettsliga kravene, med beaktande av de siste teknikkene, behandlingskostnader og behandlingskunst, omfattende, omstendigheter og endamål sammen med hotter och ändamål, hotter franföch omchattre atterna förfärdigheter på forskjellige sannolikheterna för sikkerhets- og beskyttelsesnivå som er tilgjengelig i forhold til risiko.

Åtgärderna omfatter spesielt å sikre oppgifternas konfidentialitet, integritet og tilgjengelighet genom kontroller fysisk og elektronisk tilgang til opplysninger inkludert tilgang til, inmatning av, utlämnande opp av, försäkring ompgnadch avgän. Vi har også rutiner for å sikre utførelsen av de registrerte rettighetene, radering av opplysninger og svar på kompromisser med opplysninger. I tillegg kan vi bruke personoppgifter allerede ved utvikling eller betjent av hardware, programmer og forfarender i samsvar med prinsipper for dataskydd, genomisk teknisk utforming og genom dataskyddsvänliga standardinställninger.

Förkortning av IP-adresser : Om IP-adresserbehandling av oss eller av de tjenesteleverantörer och tekniker som bruker og behandling av en komplett IP-adresse er inte nödvendet, förkortas IP-adresser (kalles også “IP-maskering”). I the hard process tas de to sista siffrorna eller siste delen av IP -adresser etter ett stopp bort eller erätts med joker. IP -adresser kan brukes til å identifisere eller gjøre det vesentlig vanskelig å identifisere en person med hjelp av IP -adresser.

SSL-kryptering (https) : For å hindre dine opplysninger som kan brukes via vårt nettbaserte bruk av SSL-kryptering. Du kan kjenne igjen slike krypterade forbindelser genom -prefiks https: // på adressraden i din webbläsare.

Överföring av personoppgifter

I samband med vår treatment of personuppgifter can uppgifterna överföras till eller leavenas ut till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisational unit or persons. Mottagarna av disse opplysningene kan f.eks. Vara tjänsteleverantörer som må oppdateres ved innsending av IT -oppdateringen eller leveringsagenten for datoen, og som er integrert i nettstedet. I slike fall følger vi de rettsliga kravene og sluter i synnerhet spesialkontrakt eller avtale for at dine opplysninger skal beskyttes.

Dataöverföring inom organisasjoner : Vi kan överföra personoppgifter til andre organer innen vår organisasjon eller gi dem tilgang til disse opplysningene. Om överföringen skal i administrativt system, Grundar sig överföringen av opplysninger om våre legitime företags- og forretningssintressen, eller om den er nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre avtalsrelatercke skyldige lager, eller om det finnes ett s åt.

Databearbetning i tredjeländer

Om vi ​​behandlingsopplysninger i et tredjeland (dvs. utenfor europeiske unionen (EU), European ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandling skal i forbindelse med at vi bruker tjenester fra tredje del eller avslöjar eller överför eller data tillter, kommer dette bare att ske i samsvar med lagen.
Med forbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig eller lagstadgad överföring behandling lar vi eller låter vi bare behandlingsopplysninger i tredjeländer med en Erkänd dataskyddsnivå, avtalsförpliktelse genom EU-kommisjoner, så kalladeuler standard beskyttelseskäming så kalladeuler eller i ngestarvlaus, articel of the EU-kommandoen . EU-kommissionens informationssida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Bruk av kakor

.
Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder data fra besökta nettplater eller domener, og som lagras for nettblåsere på brukerens datamaskin. Det primære syftet med en informasjonskapsel er informasjonen om en vändare under eller etter da er det onlinetjänst. Lagradeinformasjonen kan sendes til eksempler på språkinstalleringer på en nettside, innloggingsstatus, kundvagn eller var en video har setts. Vi inkluderer også andre teknikker som utfører samme funksjon som informasjonskapsler (f.eks. Brukerforbruk kan brukes med hjelp av pseudonyma online-identifierare, også kjent som “bruker-ID: n”).

Følgende type og funksjon av informasjonskapsler kan være forskjellige:

  • Midlertidige informasjonskapsler (også: sessionscookies): Midlertidige informasjonskapsler kan brukes når brukerne har forlatt ett online -dommer og kan også være nettblaserte.
  • Permanente informasjonskapsler: Permanente informasjonskapsler kan også lagres etter at webbläsaren stanser. Inntil eksempler kan innloggningsstatusen sparas eller föredraget innhold kan visa direkte når brukerne søker på nettstedet igjen. Samtidig kan du vise interesser i fremtiden for sortimentet eller markedsföring lagras i en slik informasjonskapsel.

.

  • Förstagarcookies: Förstagarcookies sätts av oss.
  • Tredjepartscookies (også: tredjepartscookies) : Tredjepartscookies bruker huvudsakligen av annonsörer (så kallade tredje parter) for behandling av brukerinformasjon.
  • Nödvändiga (også: nødvendig eller absolutt nødvendig) informasjonskapsler: Informasjonskapsler kan en side være absolutt nødvendig for drift av en nettside (f.eks.

.

 • Informasjonskapsler for statistikk, markedsføring og tilpasning : Ytterligere informasjonskapsler kan også brukes i forhold til informasjon og utveksling av interesser eller bønner (f.eks. visning av visst innhold, bruk osv. ) på enskilda nettsteder lagras i en brukerprofil. Denne profilen gir eksempler på visum bruker inehåll som matcher potensielle interesser. Detta förfarande kallas också for “spårning”, dvs. Spårning av brukerarnas potensielle interesser. Om vi ​​endrer informasjonskapsler eller spårningsteknik kommer vi til å informere deg separat i vår dataskyddsförklaring eller i forbindelse med vi inhämtar samtycke.

Anmerkninger om rättsliga grunder: Vilken rättslig grunn kan vi bruke for å behandle dine personoppgifter med hjelp av informasjonskapsler som kan brukes til å overføre deg til en eller flere eller ikke. Om dette er og du samtycker til bruk av cookies av Council League årsaker til behandling av dine opplysninger dine uttalede samtycke. Uansett, behandling av de øvre som behandling med hjelp av informasjonskapsler på grunnlag av våre legitime interesser (f.eks. I forbindelse med forretningsverksamheten for vårt onlineutbud og markedsføringsringen) eller bruk av informasjonskapsler, men nødvendig for tjenesten våre avtalsf.

Lagringstid: Om vi ​​ikke kan gi informasjon om lagringstiden for permanente informasjonskapsler (f.eks. i forbindelse med en såkalt opt-in-informasjonskapsel), kan du lagre lagringstider som kan opp til tvår .

Allmannsinformasjon om problemet og invändning (opt-out): Avhengig av behandlingen baseras på samtycke eller lagligt tillstånd har du muligheten til å gjøre noe annet med invända ditt samtycke eller invända på grunn av behandlingen av dina oppifter med cookie hj -teknik (kalles i fellesskap “opt -out”). Du kan inledningsvis förklara din invändning med hjelp av dine webbläsarinställningar, f.eks. Dette betyr at informasjonskapsler er inaktive (noe som også kan være begrensede funksjoner i vårt onlineerbjudande). En invändning mot brukningen av informasjonskapsler for markedsføring på nettet kan også förklaras med hjelp av forskjellige tjenester, spesielt når det gjelder spårning, via nettsteder https://optout.aboutads.info och https: / /www.youronlinechoices.com/ . Du kan også følge instruksjonene for instruksjoner om hva du kan gjøre for å motta informasjon i forbindelsen med informasjon om telefonisten og informasjonskapsler som kan brukes.

Håndtering av informasjonskapsler for informasjonskapsler på grunnval av samtykke : Vi kan bruke en metode for håndtering av informasjonskapsler der informasjonskapsler kan brukes til bruk av informasjonskapsler, eller til håndteringen og leveransen samtykker til informasjonskapsler til håndtering av informasjonskapsler , hanteras och återkallas av brukerarna. Samtyckesförklaringen sparas för att inte behöva opprepa begäran och för att kunna bevisa samtycket i samsvar med rettsliga skyldigheten. Lagringen kan skje på serveren og / eller i en informasjonskapsel (så kallet opt-in cookie eller med hjelp av sammenligningsteknikk) for å kunne tilldela samtycket till en bruker eller Dennes enhet. Med förbehåll for individuell informasjon om levering av cookiehanteringstjänster gjelder følgende informasjon: Lagringen av samtycket kan være opp til tvår. I dette fallet skapas och lagras en pseudonym brukeraridentifierare med tidpunkte for samtycket, informasjon om samtyckets omfattende (f.eks. Kategorier av informasjonskapsler og / eller tjenesteleverantører) inkludert nettblåsere, systemet og slutenhet som kan brukes.

 • Type informasjon som behandling: Brukingsuppgifter (f.eks. besökta nettsteder, interesse for innhold, åtkomsttider), metadata/ kommunikationsuppgifter (f.eks. enhetsinformasjon, IP -adresse). </ li >
 • Intervjuade personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av onlinetjänster).
 • Rättslig grunn: Samtycke (artikkel 6.1 s. 1 lit. a. GDPR), rådgivende interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. GDPR).

Uppförande av opplysninger i henhold til stadgar eller arbeidsordningen

.
Vi behandler opplysninger om våre medlemmer, supportrar, interesserade parter, affærepartner eller andre personer (sammen “registrerade”) om vi har ett medlemskap eller en annen forretningsrelasjon med dem og utførte våre opplysninger og är mottagere for tjenester og formåner. Tilleggsbehandling vi de registrerades opplysninger om grunnval av våre legitime interesser, f.eks. når det gjelder administrative opplysninger eller PR -arbeid.

Opplysningene som behandling på dette sättet, oppgifternas art, omfattendening og syfte inkludert nødvendigheten avgörs avgörs av det underliggande medlemskapet eller avtalsförhållandet, derfra behovet vis muligens oppngiftslämnande ocks åks og vi.

Vi raderar opplysninger som ikke trenger lengre for å oppfylle våre lagstadgade och affärsmässiga syften. Denne bestämmelsen i henhold til henholdsvis data och avtalsförhållanden. Avhengig av lengden som er relevant for affærtransaksjonen, inkludert med mulighet for en garantist på grunnlag av den juridiske interessen i forskriften. Behovet av att dataopplysningene er over regulert, men i tillegg gjelder de lagstadgade lagringsskyldigheterna.

Lyn Storm Steinburg e.V.

Ved vollen 12

25560 Schenefeld

 • Type opplysninger som behandling: Inventeringsuppgifter (f.eks. navn, adresser), betalingsuppgifter (f.eks. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik), kontaktuppgifter (f.eks. e-post, telefonnummer), avtalsuppgifter (f.eks. avtalsämne, villkor, kundekategori).
 • Interesserade personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av onlinetjänster), medlemmer, forretnings- og avtalpartner.
 • Syfte med treatment: Till informa avtalstjänster and customer service, kontaktförfrågningar and communication, hantera and besvara förfrågningar.
 • Rättslig grunn: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstilllassung (artikkel 6.1 s. 1 lit. b GDPR), rådgivende interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. DSGVO).

Registrering, innlogging og brukerarkonto

.
Brukere kan opprette et brukerarkonto. Noen av registreringsprosessene for brukerarna de obligatoriska oppifter av tjenesten og behandlingen for spesielt brukerarkontot på grunnlag av leverandet avtalsenliga skyldigheter. De treatment uppgifterna omfattendear spesielt inloggningsuppgifter (brukarnamn, lösord och e-postadresse).
Vi bruker våre registrerings- og innloggingsfunksjoner, inkludert vid bruk av brukarkontot lagrar vi IP-adresser og tiden för eller brukeres handling. Lagringen basic sig på våre legitima interesser og brukerarnas interesser for beskyttelse mot misbruk og annen tilhørighet til bruk. Disse opplysningene lämner i prinsippet ikke videre til tredje del for at det ikke er nødvendig for å drive våre ansåk eller om det finnes en rettslig skyldighet som kan gjøre det.

Brukare kan for informasjon via e-post om prosessoren som er relevant for brukerarkonto, f.eks. tekniska ändringar.

Raderande av opplysninger etter uppsägning : Om brukeren vil avslutte sin brukarkonto kommer deres opplysninger om brukarkontot att raderas, med förbehåll för användarnas muligens en juridisk tillatelse, skyldighet eller samtycke.

Det är användarnas ansvar for sikkerhetskopiering av data ved oppsigelser inom avtalet löper ut. Vi har rett att oåterkalleligt radera alla brukaruppgifter besparelsene under avtalets er gyldige.

 • Type informasjon som behandling: Inventeringsuppgifter (f.eks. navn, adresser), kontaktuppgifter (f.eks. e-post, telefonnummer), innholdsdata (f.eks. data i online skjema), metadata / kommunikationsdata (f.eks. informasjon om enheter, IP -adresse).
 • Intervjuade personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av onlinetjänster).
 • Syfte med behandling: Till interessa avtalstjänster och kundeservice, säkerhetsåtgärder, hantera och besvara förfrågningar.
 • Rättslig grunn: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstilllassung (artikkel 6.1 s. 1 lit. b GDPR), rådgivende interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. DSGVO).

Samhällsfunktioner

Med hjelp av våre samfunnsfunksjoner kan brukerarna delta i sammen med andre utbyten med andre. Observera att bruken av community functionerna endast är tillåten i samsvar med tillämplige lagstiftning, våre villkor och riktlinjer sammen med andre brukere og tredje parters rättigheter.

Användarnas inlägg är offentliga : Inlägg and content the skapas av brukers are open synliga and special.

Installering av inläggs synlighet : Brukere kan bruke innstillinger for å fastsette hvilken innføring og innhold de lager er synliga eller tilgjengelig for alle menn eller kun for enkelte personer eller grupper.

Rätt att radera : Det är tillåtet å radera bidrag, innhold eller informasjon som kan brukes av brukeren i utsträckningen det er nødvendig etter vederbörligt övervägande om de finner spesifikke indikasjoner på at de utgjør en oversikt over rettigheter riktlinjer eller tredje deler rettigheter.

Skydd av egne opplysninger : Bruksområder som bestemmer hvilke opplysninger de kan etterlate oss å bruke. Till eksempel når brukerne lämner personlig informasjon eller deltar i samtaler. Vi kan bruke disse opplysningene og offentliggjøre personoppgifter bare med försäkring och kun i utsträckningen som det er nødvendig. Jeg kan ikke si noe om at vi kan bruke spesiell noga med at skydda sine åtkomstuppgifter og bruker sikralösord (dvs.framför alltckenkombiner så är så långa også slumpmässiga som mulig).

 • Type informasjon som behandling: Brukingsuppgifter (f.eks. besökta nettsteder, interesse for innhold, åtkomsttider), metadata/ kommunikationsuppgifter (f.eks. enhetsinformasjon, IP -adresse). </ li >
 • Intervjuade personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av onlinetjänster).
 • Syfte med behandling: Till eksisterende avtalestjänster och kundeservice, sikkerhetsåtgärder.
 • Rättslig grunn: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstilllassung (artikkel 6.1 s. 1 lit. b GDPR), rådgivende interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. DSGVO).

Bloggar og publikum

Vi bruker blogger eller sammenligningsmidler for kommunikasjon og publisering på nettet (nedenfor kallat publiceringsmedium). Oppgifter om lasare behandling for publikasjonsmedier endamål kun i utsträckningen som kan brukes for presentasjoner og kommunikasjon mellom författare och lasare eller av sikkerhetsskäl. Jeg skal gi informasjon om behandlingen av informasjonen om emnet på publikasjonsmediet i rammen for datoen dataene skal sendes.

Kommentarer og bidrag : Når bruker kan lämne kommentarer eller andre bidrag kan deres IP -adresse lagres på grunnval av våre legitime interesser. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt inehåll i kommentarer og innlegg (förolämpningar, otillåten politisk propaganda osv.). Denne saken kan vi virkelig bli åtalade for kommentarer eller inlägget och är därför intresserad av författarens identitet.

Tillegg forbehåller vi oss råd på grunnlag av våre legitima interesser behandling av brukerarnas opplysninger for att upptäcka skräppost.

På samma rättsliga grunn förbehåller vi oss ratten att lagra brukarnas IP address so length undersökningar pågår also to use cookies for att undvika flerfaldig röstning.

Personoppgifter som forlater i forbindelse med kommentarer og bidrag, all kontakt- og nettplattforminformasjon, inkludert informasjon om innholdsrelaterte lagre permanent av oss til brukeren kan bruke dette.

Opptelling av kommentarer : Oppföljande kommentatorer kan prenumereras av bruker med deres samtycke. Brukerne får ett bekreftende e-postadresse for bekreftelse av at de er ägare til angivne e-postadresser. Brukarna kan sendes til de siste tilgjengelige forhåndsnumrene på pågående kommentarer. Erkjennelse av utnevnelsen av instruktørene om hur du kan avsluta din opptelling. For att bevisa brukars samtycke lagrar vi tiden for prenumerations together with users IP address and raderar this information när users avregistrerar sig.

Du kan når som helst avslutte din opptelling, dvs. återkalla ditt samtycke. Vi kan lagre avregistrerade e-postadresse i opp til tre år baserat på våre legitime interesser innen vi raderar dem for att bevisa at samtycke tidligere gavs. Behandlinger fra opplysningene til ett eventuellt försvar mot krav. En individuell begäran om radering er mjlig når som helst, forutsatt at det tidligere samtycket samtidig bekreftet.

Akismet antispamkontroll : Vi bruker tjenesten “Akismet” på grunnleggende av våre legitime interesser. Med hjelp av Akismet kan kommentatorer fra riktige personer skiljas fra spamkommentarer. For dette endamål skickas alle kommentatorer til en server i USA, der de analyserer og lagrer i fire dager for å kunne sammenligne. Om en kommentar har klassifikasjonene som skräppost lagras data etter denne tid. Denne informasjonen omfatter omfattende navn som skrives in, e-postadresser, IP-adresser, kommentarer inehåll, henvisninger, informasjon om hvilken webbläsere som brukes inkludert datasystem och tidpunkt för inlägget.

Brukarna är välkomna for å bruke pseudonym eller avstå fra å bruke sitt navn eller sin e-postadresse. Den kan helt forhindra överföringer av opplysninger som bruker vår kommentarsystem. Det var synd, men tyvärr ser vi inga alternativt som fungerer like effektivt.

DISQUS kommentarfunksjon : Vi bruker DISQUS kommentar brukes til å validere legitime interesser for effektiv, sikker og brukervennlig håndtering av kommentatorer.

For å bruke DISQUS-kommentarfunksjonen kan du logge inn via eget DISQUS-brukerarkonto eller ett brukerkonto i sosiale medier (f.eks. OpenID, Facebook, Twitter eller Google). DISQUS for brukerarens inloggningsuppgifter fra plattform. Dette tillater også DISQUS -kommentarfunksjonen som gjest på opprett eller bruk ett brukerarkonto hos DISQUS eller noen av de angivne leverantörerna av sociala medier.

Vi kan bare bruke DISQUS med funksjonen på vår hjemmeside, noe som gjør at vi kan bruke brukerkommentarer. Brukerne inkluderer dock ett direkte avtalsförhållande med DISQUS, ifølge hvilket DISQUS behandling brukerarnas kommentarer og kontaktperson for mulig radering av brukerinformasjon. Vi henviser til DISQUS sekretesspolicy og påpekar kan også brukes for å kunne bruke dem fra DISQUS kommer til å lagre deres IP-adresse og tidspunkter for kommentarer og kommentarer. Informasjonskapsler kan også brukes på forespørsel.

Profilbilder fra Gravatar : Vi bruker tjenesten Gravatar i vårt online-tilbud og i synnerhet i bloggen.
Gravatar er en tjeneste der bruker kan registrere og lagre profilbilder og e-postadresser. Om brukerna forlater inlägg eller kommentator på andre nettsteder (spesielt bloggar) med eller e-postadresse kan deras profilbilder visa bredvid inläggen eller kommentar. For dette ändamål överförs e-postadressen som brukeren sinne til Gravatar i krypto-skjemaet for kontroll av finner og profil lagrad för den. Detta är det enda syftet med överföringen av e-postadresser. Den spesielle inte för andra ändamål uten raderas efteråt.

Brukeren av Gravatar grunnar seg på våre legitime interesser, sidan vi bruker Gravatar for att ge forfattare av inlägg and commenter possible att adapta sina inlägg med a profile picture.

Genome for visa imagesna får Gravatar brukarnas IP -adresse, siden dette er nødvendig for kommunikasjon mellom en nettleser og en online.

Om brukeren ikke vil at en brukerbild som er lenke til deres Gravatar-e-postadresse, skal jeg bruke en e-postadresse som er registrert hos Gravatar for att comments. Vi kan også bruke den til å bruke en anonym e-postadresse eller ingen e-postadresse for å bruke e-postadressen til å kunne bruke Gravatar. Brukere kan forhindra överföringar av opplysninger helt og holdent for å kunne bruke vårt kommentarsystem.

 • Type informasjon som behandling: Inventeringsuppgifter (f.eks. navn, adresser), kontaktuppgifter (f.eks. e-post, telefonnummer), innholdsuppgifter (f.eks. data in online skjema), brukerforbruk (f.eks.
 • Intervjuade personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av onlinetjänster).
 • Syfte med behandling: Till personlige avtalestjänster och kundeservice, tilbakemelding (f.eks. innsamling av tilbakemeldinger via ett online skjema), sikkerhetsåtgärder, hantering av og svar på förfrågningar, kontaktförfrågningar och kommunikasjon onlinetjänster och brukerupplevelse .
 • Rättslig> Rättslig årsak: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtal (artikkel 6.1 s. 1 lit. b GDPR), rådgivende interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. GDPR), samtycke (artikkel 6.1 s. 1 lit. a. GDPR), beskyttelse av vitala intressen (artikkel 6.1 s. 1 lit. d. GDPR).

Tjänster som brukes och tjänsteleverantörer:

Kontakt med oss ​​

.
När du kontaktar oss (f.eks. Via kontaktskjema, e-post, telefon eller sociala medier) behandler informasjonen som finnes fra personen som forfrågan i utsträckningen som kan brukes for å svare på kontaktförfrågan også muligens begynner tiltak.

Svaret på kontaktförfrågningar inom ramen för avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillnahmet utfört för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att svara på (för) avtalsförfrågvör avgna ågvär avtalsförfrågvörigt ochara ochara ågvörfrågningar ochara.

  • Type informasjon som behandling: Inventeringsuppgifter (f.eks. navn, adresser), kontaktuppgifter (f.eks. e-post, telefonnummer), innholdsuppgifter (f.eks. data in online skjema)

.

 • Interessert: Kommunikasjonspartner.
 • Syfte med treatment: Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grunn: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstilllassung (artikkel 6.1 s. 1 lit. b GDPR), rådgivende interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. DSGVO).

En markedsföring

Vi behandler personoppgifter for markedsföring på nettet, hvilket i synnerhet kan omfatte markedsføring av annonsutrymme eller visning av annonse og annat innhold (kollektivt “innhold”) baserat på potentiella brukerarintressen also effective mätning.

For endring av skapas og lagras så kallade brukerprofiler i en fil (så kallad cookie) eller likenande förfaranden, genome vilka informasjon om brukerne som er relevant for presentasjonene av ovannämnda inehållet lagras. Denne informasjonen kan f.eks. omfattende innhold som tittats på, besøkende nettsteder, bruk av nettverk, men også kommunikasjonspartnere og teknisk informasjon, f.eks. hvilken webbläsare som använts, hvilket datorsystem som använts og informasjon om brukstider. Om brukerna har samtyckt till att samla in their localization soupgifter can these ook behandlet.

Brukerens IP -adresse kan også brukes. Vi bruker dokken tilbyr IP-maskningsförfaranden (dvs. pseudonymisering genom at IP-adresser) for at skydda bruker. I allmänhet lagras inga tydliga brukaruppgifter (f.eks. E-postadresser eller namn) inom ramen för marknadsföringen online, utan pseudonym. Denne inebär kan vi og leverantörerna for markedsföringsförfaranden online ikke kjenne til brukerens faktiska identitet, men bare informasjonen som finnes i deres profil.

Informasjon i profilerna lagrer vanligvis i informasjonskapsler eller med hjelp av lignende forfaranden. Informasjonskapslene kan alle brukes på andre nettsteder som også kan brukes til levering av varer online eller til analyse for leveringsformål, sammen med det komplette settet med oppdateringer og onlinetjenere for levering av varer til markedet.

I undantagsfall kan tydliga data tilldelas profilerna. Dette gjelder for eksempler på bruk er medlemmar i ett sosialt nettverk som marknadsför online vi bruker og nettverk kobler brukerprofiler til ovannämnda opplysninger. Via dig notera at brukerne kan inngå ytterligere avtaler med leverantörerna, f.eks. genom at ge sittycke som en del av registreringsprosesser.

I prinsippet får vi bare tilgang til samlet informasjon om hvordan vi kan publisere våre annonser. I rammen for så kalladerechneringsmätningar kan vi dock kontroller hvilke av våre markedsföringsåtgärder online slik at lett till en så kallad conversion, det vill si til eksempler til at ett avtal har ingåtts med oss. Konverteringsmätningen kan endast användas for analyser av våre markedsføringsåtgärder.

Om ingenting annet kan vi anta at de informasjonskapslene som brukte lagras i to år.

Grunnleggende informasjon om rådets liga: Jeg må ikke vite mer om bruken av deres samtykke til bruk av tredjepartsleverantører av rådets grunnleggende grunnlag for behandling av opplysninger. Ved behandling av brukeropplysninger på grunnval av våre legitime interesser (dvs. interesser av effectivea, ekonomiska och mottagarvänliga tjenester). Jeg kan lese mer om informasjon om bruken av informasjonskapsler i denne integritetspolicyen.
Målgruppering med Google Analytics : Vi bruker Google Analytics for å vise annonser som plasserer seg i Googles og partnerne annonseringstjänster for de andre som også har visat interesse for vårt online-tilbud eller som har visse egenskaper (t. eks. interesse for visse eller produkter som bestemte på grunnval av de besökta nettstederna), som vi överför till Google (sk “Remarketing Audiences” eller “Google Analytics Audiences”). Når det gjelder remarketingmålgrupper, vil det ikke bli varslet før kunngjøringen om den potensielle interessen.

 • Type opplysninger som behandling: Bruksområde >.
 • Intervjuade personer: Brukere (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av onlinetjänster).
 • Syfte med behandling: markedsföring, profilering med brukerarrelaterad informasjon (skapande av brukerprofiler), remarketing, målgrouppsbestämning (fastställande av målgrupper som er relevant for markedsföringsändamål effektivt).
 • Säkerhetsåtgärder: IP -maskering (pseudonymisering av IP -adresser).
 • Rättslig grunn: Samtycke (artikkel 6.1 s. 1 lit. a. GDPR), rådgivende interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. GDPR).
 • Möjlighet till invändning (opt-out): Vi hänvisar till eller leverantörs dataskyddsmeddelanden och de invändningsmöjligheter som ans för leverantörerna (se kallad “opt-out”). Hvis du ikke kan uttrykke noe angant, kan du velge å lagre informasjonskapsler i din nettleserinnstilling. Dette kan dokkes som en funksjon i nettbutikken. Vi anbefaler derfor følgende ytterligere opt-out-alternativ, som finnes i samletfattning for eller region: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu . b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices . c) USA: https://www.aboutads.info/choices . d) Område: https://optout.aboutads.info .

Tjänster som brukes och tjänsteleverantörer:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager er en løsning med hvilken vi kan hantere nettadresser via et område også på en slik måte å integrere andre tjenester i vårt onlineutbud (se ytterligere detaljer i denne dataskyddsdeklarasjonen ). Tag Manager i sig (som implementerer taggarna) lager ingen brukerprofiler og lagrer ingen informasjonskapsler. Google får bare reda på brukerens IP -adresse, noe som er nødvendig for å bruke Google Tag Manager. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nettsted: https://marketingplatform.google.com ; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy . </Li >
 • Google Analytics: Online markedsföring och webbanalys; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nettsted: https://marketingplatform.google.com/intl/de / about / analytics / ; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy ; Velg bort: Velg bort plugin: https://tools.google .com/dlpage/gaoptout? hl = de , innstillinger for annonsvisning: https:/ /adssettings.google.com/authenticated .
 • Google Analytics -målretting: . Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nettsted: https://marketingplatform.google.com ; Personvern: https://policies.google.com/privacy . </Li >
 • Google Ads og konverteringsmåling: Vi bruker den elektroniske markedsføringsprosessen “Google Ads” til å plassere annonser i Googles annonsenettverk (for eksempel søkeresultater, videoer, websider osv.) slik at de vises for brukere som har en antatt interesse for annonsene. Vi måler også konverteringen av annonsene. Vi kjenner imidlertid bare det anonyme totale antallet brukere som klikket på annonsen vår og ble omdirigert til en side merket med en såkalt “konverteringssporingstag”. Vi mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukere. Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nettsted: https://marketingplatform.google.com ; Personvern: https://policies.google.com/privacy . </Li >
 • Google Ad Manager: Vi bruker “Google Marketing Platform” (og tjenester som “Google Ad Manager”) for å plassere annonser i Google annonsenettverk (f.eks. i søkeresultater, i videoer , på websider, etc.). Google Marketing Platform er preget av visning av annonser i sanntid basert på brukernes opplevde interesser. Dette tillater oss å vise annonser for og innenfor vårt online -tilbud på en mer målrettet måte, slik at brukerne bare kan se annonser som potensielt samsvarer med interessene deres. For eksempel, hvis en bruker viser annonser for produkter som han eller hun har vært interessert i på andre online -tjenester, kalles dette remarketing. Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nettsted: https://marketingplatform.google.com ; Personvern: https://policies.google.com/privacy . </Li >

Tilstedeværelse på sosiale medier

.
Vi opprettholder en online tilstedeværelse i sosiale nettverk og behandler brukerdata i denne sammenhengen for å kommunisere med brukere som er aktive der eller for å tilby informasjon om oss.

Vi vil påpeke at brukerdata kan behandles utenfor EU. Dette kan føre til risiko for brukerne, da det for eksempel kan gjøre det vanskeligere å hevde brukernes rettigheter.

I tillegg blir brukerdata vanligvis behandlet i sosiale nettverk for markedsundersøkelser og reklameformål. Brukerprofiler kan for eksempel opprettes basert på brukernes bruksatferd og interesser. Brukerprofilene kan igjen for eksempel brukes til å plassere annonser i og utenfor nettverkene som sannsynligvis samsvarer med brukernes interesser. For disse formålene lagres informasjonskapsler vanligvis på brukernes datamaskiner, der brukernes brukeatferd og interesser lagres. I tillegg kan data som er uavhengig av enhetene som brukes av brukerne, også lagres i brukerprofilene (spesielt hvis brukerne er medlemmer av den respektive plattformen og er logget på dem).

For en detaljert presentasjon av hver form for behandling og mulighetene for å protestere (fravalg), refererer vi til databeskyttelseserklæringene og informasjonen fra operatørene for hvert nett.

Når det gjelder forespørsler om informasjon og påstand om den registrertes rettigheter, vil vi også påpeke at disse kan gjøres mest effektive av leverandørene. Bare leverandører har tilgang til brukerens informasjon og kan iverksette passende tiltak og gi informasjon direkte. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du kontakte oss.
Facebook : Vi er felles ansvarlige med Facebook Ireland Ltd. for innsamling (men ikke for videre behandling) av data fra besøkende på vår Facebook-side (såkalt “fan page”). Denne informasjonen inkluderer informasjon om innholdstyper som brukere ser eller samhandler med, eller hvilke handlinger de gjør (se under “Ting du og andre gjør og gir” i Facebooks datapolicy: https: // www. facebook.com/policy ), samt informasjon om enhetene som brukerne bruker (f.eks. IP -adresser, operativsystem, nettlesertype, språkinnstillinger, informasjonskapsler, se under “Enhetsinformasjon” i Facebooks datapolicy: https: //www.facebook.com/policy ). Som forklart i Facebooks personvernpolicy under “Hvordan bruker vi denne informasjonen?” Facebook samler og bruker også informasjon for å tilby analysetjenester, kalt “Sideinnsikt”, til sideoperatører for å gi dem innsikt i hvordan mennesker samhandler med sidene deres og med innhold knyttet til dem. Vi har inngått en spesiell avtale med Facebook (“Sideinnsiktinformasjon”, https: //www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ), som spesifikt spesifiserer sikkerhetstiltakene som Facebook må overholde og hvor Facebook har samtykket i å overholde de registrertes rettigheter (dvs. at brukere kan f.eks. , send informasjon eller forespørsel om sletting direkte til Facebook). Brukernes rettigheter (spesielt retten til informasjon, sletting, innsigelser og klager til vedkommende tilsynsmyndighet) er ikke begrenset av avtalene med Facebook. For mer informasjon, se “Sideinnsiktinformasjon” ( https: //www.facebook .com / legal / terms / information_about_page_insights_data ).

 • Typer informasjon som behandles: Kontaktinformasjon (f.eks. e -post, telefonnummer), innholdsinformasjon (f.eks. informasjon i elektroniske skjemaer), bruksinformasjon (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), metadata / kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP -adresser).
 • Intervjuer: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av elektroniske tjenester).
 • Formål med behandlingen: Kontaktforespørsler og kommunikasjon, tilbakemelding (f.eks. innsamling av tilbakemeldinger via elektroniske skjemaer), markedsføring.
 • Rettsgrunnlag: Legitime interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. DSGVO).

Brukte tjenester og tjenesteleverandører:

Plugins og innebygde funksjoner og innhold

Vi inkorporerer funksjonelle og innholdselementer som er hentet fra tjenerne til deres respektive leverandører (i det følgende kalt “tredjepartsleverandører”) i vårt online tilbud. Det kan f.eks. være grafikk, videoer eller bykart (heretter referert til som “innhold”).

Integrasjonen krever alltid at tredjepartsleverandører av dette innholdet behandler brukerens IP-adresse, ettersom de uten IP-adressen ikke ville kunne sende innholdet til nettleseren. IP -adressen er derfor nødvendig for at dette innholdet eller funksjonene skal vises. Vi streber etter å bare bruke innhold hvis respektive leverandører bare bruker IP -adressen for å levere innholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruke såkalte pixel tags (usynlig grafikk, også kjent som “web beacons”) for statistiske eller markedsføringsformål. “Pixel tags” kan brukes til å analysere informasjon om f.eks. besøkende trafikk på sidene på dette nettstedet. Den pseudonyme informasjonen kan også lagres i informasjonskapsler på brukerens enhet og kan inneholde teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisningsnettsteder, besøkstid og annen informasjon om bruken av vårt online tilbud, og kan kobles til slik informasjon fra andre kilder .

Juridiske merknader: I den grad vi ber brukerne om samtykke til bruk av tredjepartsleverandører, er det juridiske grunnlaget for behandling av data samtykke. Ellers behandles brukerens informasjon på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for effektive, økonomiske og mottakervennlige tjenester). I denne sammenhengen ønsker vi også å henvise deg til informasjonen om bruk av informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.

Instagram -plugins og innhold : Vi er i fellesskap ansvarlige for Facebook Ireland Ltd. for å samle eller motta “hendelsesdata” samlet av Facebook gjennom Instagram -funksjoner (f.eks. (f.eks. innholdsinnbyggingsfunksjoner) som kjører på vår nettjeneste eller i forbindelse med en overføring for å: a) vise innhold og reklameinformasjon som er relevant for brukernes oppfattede interesser, b) levere kommersielle og transaksjonelle meldinger (f.eks. målbrukere via Facebook Messenger) og c) forbedre annonselevering og tilpasse funksjoner og innhold (f.eks. forbedre muligheten til å identifisere hvilket innhold eller reklameinformasjon som er relevant for brukernes opplevde interesser). Vi har inngått en spesiell avtale med Facebook (“Controller’s Addendum”, https: // www . facebook.com/legal/controller_addendum ) som spesifikt spesifiserer sikkerhetstiltakene Facebook må følge ( https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms</ a>) og der Facebook har samtykket i å overholde de registrertes rettigheter (dvs. at brukerne for eksempel kan gi informasjon eller be om sletting direkte til Facebook). Merk: Når Facebook gir oss beregninger, analyser og rapporter (som er samlet, dvs. ikke inneholder informasjon om enkeltbrukere og er anonyme for oss), utføres denne behandlingen ikke under delt ansvar, men under en databehandlingsavtale (“Databehandling vilkår “, https://www.facebook.com/legal/terms/ databehandling ). , “Datasikkerhetsvilkår” ( https://www.facebook.com/legal /terms/data_security_terms ) og ved behandling i USA basert på standardkontraktklausuler (“Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ) Brukernes rettigheter (spesielt retten til informasjon, sletting, innvendinger og klager til vedkommende tilsynsmyndighet ) er ikke begrenset av avtalene med Facebook.

 • Datatyper som behandles: Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, innholdsinteresse, tilgangstider), metadata / kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP -adresser), beholdningsdata (t (f.eks. navn, adresser), kontaktinformasjon (f.eks. e-post, telefonnummer), innholdsdata (f.eks. informasjon i elektroniske skjemaer).
 • Intervjuer: Brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av elektroniske tjenester).
 • Formålet med behandlingen: Å tilby vårt online tilbud og brukeropplevelse, tilby kontraktstjenester og kundeservice, markedsføring, profilering med brukerrelatert informasjon (opprette brukerprofiler).
 • Rettsgrunnlag: Legitime interesser (artikkel 6.1 s. 1 lit. f. DSGVO), samtykke (artikkel 6.1 s. 1 lit. a. DSGVO), gjennomføring av avtaler og forespørsler før tiden av avtalen (artikkel 6.1 s. 1 lit. b. DSGVO).

Brukte tjenester og tjenesteleverandører:

Endre og oppdater personvernerklæringen

.
Vi oppfordrer deg til regelmessig å gå gjennom innholdet i personvernerklæringen vår. Vi vil tilpasse personvernerklæringen så snart endringer i databehandlingen vi utfører gjør det nødvendig. Vi vil informere deg så snart endringene krever et samarbeidsdokument fra deg (f.eks. Samtykke) eller annen individuell melding.

Når vi gir adresser og kontaktinformasjon til selskaper og organisasjoner i denne personvernerklæringen, bør du merke deg at adressene kan endres over tid og kontrollere informasjonen før du kontakter oss.

Registrerte personers rettigheter

.
Som registrant har du rett til forskjellige rettigheter i henhold til databeskyttelsesforordningen, særlig i henhold til artikkel 15-21 i databeskyttelsesforordningen:

  • Rett til å protestere: Du har når som helst rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg og utført på grunnlag av artikkel 6 (1) (e) eller (f) i DSGVO, av årsaker knyttet til din spesielle situasjon; Dette gjelder også profilering basert på disse forskriftene. Hvis personopplysningene om deg behandles for direkte markedsføring, har du når som helst rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg for slik markedsføring; dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.

.

 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
 • Rett til innsyn: Du har rett til å be om bekreftelse av behandlingen av de aktuelle dataene og få informasjon om disse dataene, samt tilleggsinformasjon og en kopi av dataene i samsvar med med de juridiske kravene.
 • Rett til rettelse: Du har rett i samsvar med loven til å be om at informasjon om deg blir supplert eller at feil informasjon om deg blir rettet.
 • Rett til å slette og begrense behandling: Du har rett i samsvar med loven til å be om at data om deg slettes umiddelbart, eller alternativt, i samsvar med loven, be om begrensning av behandling av dataene.
 • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å ha informasjonen om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format i samsvar med lovkravene, eller til kreve at den overføres til en annen ansvarlig person.
 • Klager til tilsynsmyndigheten: Uten at det berører andre administrative eller juridiske tiltak, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du har din vanlige bosted , arbeidssted eller sted der den påståtte overtredelsen finner sted, hvis du mener at behandlingen av personopplysninger om deg er i strid med kravene i databeskyttelsesforordningen.

Definisjoner av begreper

Denne delen gir en oversikt over vilkårene som brukes i denne personvernerklæringen. Mange av begrepene er hentet fra loven og er hovedsakelig definert i artikkel 4 i GDPR. De juridiske definisjonene er bindende. Imidlertid er følgende forklaringer først og fremst ment å hjelpe deg å forstå dem. Begrepene er sortert alfabetisk.

  • IP -maskering: “IP -maskering” er en metode der den siste oktetten, dvs. de to siste sifrene i en IP -adresse blir slettet slik at IP -adressen ikke lenger kan brukes til å identifisere en person på en unik måte. Derfor er IP -maskering en måte å pseudonymisere behandlingspraksis, spesielt innen online markedsføring

.

 • Konverteringsmåling: Konverteringsmåling (også kalt “evaluering av besøk og handlinger”) er en prosedyre som lar deg bestemme effektiviteten av markedsføringsarbeidet ditt. For dette formålet lagres en cookie vanligvis på brukernes enheter på nettstedene der markedsføringsaktivitetene finner sted og deretter hentes på målnettstedet. Dette lar oss for eksempel spore om annonsene vi har plassert på andre nettsteder har vært vellykkede.
 • Personlig informasjon: Personlig informasjon refererer til all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter referert til som den registrerte); En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt ved å referere til en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, stedsinformasjon, en elektronisk identifikator (f.eks. En informasjonskapsel) eller en IP -adresse. (f.eks. en kake) eller til en eller flere spesifikke egenskaper som er et uttrykk for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
 • Profiler med brukerrelatert informasjon: Behandlingen av “profiler med brukerrelatert informasjon”, eller forkortede “profiler”, inkluderer enhver form for automatisk behandling av personopplysninger som innebærer bruk av slike personopplysninger for å identifisere visse personlige aspekter angående en fysisk person (avhengig av hvilken profilering det er snakk om, kan dette inneholde forskjellig informasjon om demografi, oppførsel og interesser, f.eks. interaksjon med nettsider og f.eks. interaksjon med nettsteder og innhold, etc. .) eller for å forutsi dem (f.eks. interesser for bestemt innhold eller produkter, klikkatferd på et nettsted eller nettsted). Informasjonskapsler og web -beacons brukes ofte til profilering.
 • Remarketing: Vi refererer til “remarketing” eller “retargeting” når du for eksempel for reklameformål legger merke til hvilke produkter en bruker var interessert i på et nettsted, for å minne brukeren om disse produkter på andre nettsteder, for eksempel i annonser.
 • Kompetent dataansvarlig: En “ansvarlig dataansvarlig” er en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller et annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger .
 • Behandling: “Behandler”: enhver operasjon eller et sett med operasjoner som utføres på personopplysninger, uansett om det utføres automatisk eller ikke. Konseptet er bredt og inkluderer praktisk talt all datahåndtering, enten det er innsamling, analyse, lagring, overføring eller sletting.
 • Målgruppedannelse: Vi snakker om publikumsdannelse (eller “tilpasset publikum”) når målgrupper bestemmes for reklameformål, f.eks. for å vise annonser. For eksempel, basert på en brukers interesse for visse produkter eller emner på internett, kan det konkluderes med at brukeren er interessert i annonser for lignende produkter eller nettbutikken der han eller hun så på produktene. På sin side snakker vi om “liknende publikum” (eller lignende målgrupper) når innholdet som anses som hensiktsmessig vises for brukere hvis profiler eller interesser sannsynligvis tilsvarer brukerne som profilene ble opprettet for. Informasjonskapsler og web -beacons brukes ofte til å lage tilpassede målgrupper og Lookalike -målgrupper.

Laget med gratis Datenschutz-Generator.de av Dr. Thomas Schwenke

nn_NONO